Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

28.10.1955: Gouden huwelijksfeest

Echtpaar Spatgens-Meuleners

SCHALBRUCH, 27 Oct. (Eig. red) — Zaterdag a.s. zal in Schalbruch en geedeltelijk ook in Havert het gouden huwelijksfeest worden gevierd van het echtpaar Spatgens- Meuleners. Door de verenigingen van Schalbruch zal het gouden bruidspaar met familie naar de grens van het dorp worden gebracht, alwaar het hele gezelschap in een autobus zal stappen, en naar Havert zal rijden. Hier wordt om negen uur in de dorpskerk een pi. hoogmis van dankzegging opgedragen, waaronder de zangvereniging „St. Joseph" van Schalbruch een meerstemmige mis zal zingen. Des avonds volgt in de zaal van Schalbruch een groot dorpsfeest, waarop de bevolking opa en oma Spatgens hartelijk zal huldigen. —

Opa Peter Wilhelm Spatgens werd op 21 April 1875 te Schalbruch geboren. Hij heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt in het landbouw bedrijf. Als jongeman leerde hij in de Zelfkant Maria Catharina Meuleners kennen, die op 4 Mei 1878 in Holturn was geboren en die op haar 17e jaar bij een boer in de Zelfkant ging werken. Er groeide een hechte liefde tussen beide jonge mensen, welke op 28 October 1905 in.de parochiekerk van Havert werd bezegeld in een huwelijk.

Uit dit huwelijk kwamen 3 zoons en 3 dochters voort. Twee zonen en 2 dochters zijn getrouwd en schonken opa en oma 10 kleinkinderen. Van de derde zoon hebben zij sinds 20 Augustus 1944 niets meer vernomen. Hij werd sinds die datum in Rusland vermist. De jongste dochter, die thans grotendeels met de leiding van het boerenbedrijf is belast gaat binnenkort trouwen.

Het gouden bruidspaar verkeert nog in goede gezondheid. Opa Spatgens gaat er bijzonder trots op in zijn leven nooit ziek te zijn geweest. Hij drinkt op zijn tijd een „dröpke" en brengt de avonden door met kaarten of de krant lezen. Het be looft Zaterdag een gezellig feest te worden.

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch