Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

14.02.1956: Zelfkant

De inzet en het hoogtepunt van de Carnaval in de Zelfkant is ongetwijfeld de machtsoverdrage van de Landdrost op Vastenavondszondag. Zo ontving ook dit jaar de Landdrost, vergezeld door mevr. Dassen en de heren van Halbeek en Fey, in de feestelijk versierde zaal Hochstenbach de Prinsen, Prinsengardes en Raden van Elf uit Tudderen, Susterseel en Schalbruch. De Landr drost wees op de zeer goede verstandhouding welke tussen de overheid van het Drostamt en de Carnavalsverenigingen bestaat. Het valt hem elk jaar niet moeilijk gedurende de drie dolle dagen afstand te doen van zijn waardigheid vooral omdat hij weet dat de Vastenavond in de Zelfkant op de juiste wijze wordt gevierd. Onder grote bijval overhandigde de Landdrost de sleutels aan de drie Prinsen van Witsemann, Toerfmann en Kleischötte. De drie presidenten F. Peters uit Tuddern, J. Schlosser uit Schalbruch en L. Hermanns uit Susterseel dankten de Landdrost voor de vele en goede hulp die hij aan een goede Carnavalsviering verleent. Vervolgens boden de prinsen aan de heer en mevr. Dassen waardevolle geschenken aan. Dans, schunkelwals, parodie en gezang vulden genoeglijke uren welke de Carnavallisten met de Landdrost doorbrachten.

Terwijl in de overige dorpen de jeugd en de burgers met Carnaval rustig — verkleed of onverkleed — hun gangetje gingen, trokken in Tuddern, Susterseel en Schalbruch optochten door de besneeuwde straten. Vrolijke verenigingen en sterke buurten hadden spotprenten op 't dorpse ' gebeuren on op voorvallen uit het afgelopen jaar. Grote voorhistorische monsters trapten op platte plomppoten door de sneeuw en afbeeldingen uit de huidige „vliegende" tijd zorgden mede voor een gezellige stemming onder de toeschouwers. Daartoe droegen ook de muziekverenigingen en trommel en fluitenkorpsen bij die bij dit vrolijke gebeuren mee de toon aangaven.

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch