Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

09.11.1957: Ondergrondse actie

achterhaald -

Duitse leraar legde zwarte lijst aan
(Van onze Enschedese correspondent)

Door een onvoorzichtigheid in zfln activiteit is thans aan het licht gekomen op wiens rekening voornamelijk de actie moet worden toegeschreven van de nachtelijke propaganda, die door ondergronds werkende elementen in Elten en de zelfkant is ontketend met het oogmerk de bevolking rijp te maken voor de leuze „Terug naar Duitsland".
Met toestemming van de Nederlandse autoriteiten geeft Studienrat L., leraar aan het gymnasium van het Duitse stadje Heinsberg, lessen aan de volkshogeschool in de zelfkant. Hij verzamelde namen van personen uit dit gebied, die voorstanders zijn van aansluiting bij Nederland en plaatste deze namen op een soort zwarte lijst. Het kostte hem moeite er achter te komen, wie een „verrader" in het dorpje Schalbruch was. Hij schreef aan een kennis, met wie hij in de laatste oorlog had gediend, .een brief met het verzoek de naam van deze man mee te delen. Zijn krijgsmakker moest zijn geschreven antwoord in een Duitse brievenbus posten of het meegeven aan een arbeider uit Oberbruch. Hoe het zij, de brief kwam in handen van de Nederlandse autoriteiten, waardoor de activiteiten van de Studienrat bekend werden. L. heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen, dat hij van de volkshogeschool genoot.
Ook van Duitse zijde is men allesbehalve ingenomen met de brievenschrijverij. Naar verluidt, heeft de Regierungspresident van Aken zijn afkeuring uitgesproken over de handelwijze van de leraar en hem bij zich ontboden. Het Duitse dagblad „Neue Ruhrzeitung" schrijft over deze zaak: „Wat leraar L. heeft gedaan is zeer lichtvaardig en onbedachtzaam, om het maar niet sterker uit te drukken".

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch