Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

06.08.1951: Pater de Greeve in Nederlands klooster

Pater Loop weerlegde nadrukkelijk

kwaadaardige roddels

SCHALBRUCH, 5 Aug. — (Eigen red.) — Pater Loop, de tegenwoordige leider van de Bond Zonder Naam, vertoefde Zondag in de Zelfkant. Op dit bezoek komen wij nog nader terug. Op het schuttersfeest te Schalbruch vroeg hem een van de ingezetenen van dit dorp: „Vertel ons iets over pater de Greeve". Pater Loop trad onmiddellijk voor de microfoon en zeide: „Pater de Greeve vertoeft in Nederland, in een van onze kloosters. Elke dag draagt hij de H. Mis op en bidt voor de kinderen van de Bond zonder Naam. Dit is de waarheid. Gelooft niet wat men rond deze figuur roddelt en vertel aan iedereen wat ik u heden heb gezegd."

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch