Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

04.01.1956: Begrafenis Gerhard Mohren

Gerhard Mohren +

De gehele bevolking van Schalbruch, alle verenigingen en vele vrienden en bekenden uit naburige plaatsen begeleiden dinsdagmorgen het stoffelijk overschot van Gerhard Mohren, die bij het ongeluk op het 5.8.8, de dood vond, naar de parochiekerk in Havert, waar pastoor Büchel een plechtige requiemmis opdroeg.

De verenigingen droegen omfloerste vaandels, terwijl een muziekcorps treurmuziek speelde. Het Drostamt was vertegenwoordigd door landdrost Dassen, terwijl afgevaardigden van de directie der Staatsmijnen en de firma H. Vriens, de groepscommandant van de rijkspolitie de heer Pisters en vele anderen de lijkdienst en later de begrafenis op het katholieke kerkhof te Havert bijwoonden.
Bij het graf spraken een vertegenwoordiger van de staatsmdjn Maurits en de heer Schloesser, de laatste namens de bevolking van Schalbruch. Het muziekcorps speelde bij het graf "Ik had een kameraad".

De moeder van de overledene verloor in de oorlog reeds vijf zoons (drie doden en twee vermisten), Thans moest zij van de twee, die waren overgebleven, er nog een afstaan. Gerhard Mohren, die gehuwd was en twee kinderen had, woonde bij zijn moeder in.

Te Breda had de begrafenis van het zevende slachtoffer, de 52-jaiige G. Janssens, plaats.

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch